Thứ Năm, 23/05/2024

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ VHTTDL thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2024

6 nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Năm 2024 tập trung sắp xếp đơn vị hành chính, cơ cấu lại tổ chức bộ máy

 

Hướng dẫn xác định kinh phí tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

 

Nhiệm vụ chính trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

TTHC lĩnh vực tôn giáo

Thứ Hai, 25/03/2024 Đã xem: 7

Nội quy phòng tiếp công dân

Thứ Hai, 25/03/2024 Đã xem: 13

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NHẬN DIỆN BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNH

 

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 44

ĐỀ MỤC 44.1

TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 387

ĐỀ MỤC 40.1

TỐ CÁO

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 475

ĐỀ MỤC 18.5

TIẾP CÔNG DÂN

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 19

ĐỀ MỤC 18.4

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 22

ĐỀ MỤC 18.2

KHIẾU NẠI

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 153

ĐỀ MỤC 18.1

LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 17

ĐỀ MỤC 15.4

NUÔI CON NUÔI

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 21

ĐỀ MỤC 15.5

HỘ TỊCH

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 21

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

 

Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 20/5/2023, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với 20 bộ, ngành và 60 địa phương.

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Thứ Năm, 13/07/2023 Đã xem: 20

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 23/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công văn số 452/TTg-KSTT về việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua, tại Thông báo số 169/TB-VPCP ban hành ngày 05/5/2023, Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã rút ra bài học kinh nghiệm cần xác định vai trò, vị trí tầm quan trọng của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện CCHC cũng như cải cách TTHC đối với người dân và doanh nghiệp; đồng thời đưa ra quan điểm chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách TTHC thời gian tới như sau:

  Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 32/UBND-PVHCC về việc sử dụng thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Ninh Bình đạt 86,64 điểm (86,64%), xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2021 và cao hơn chỉ số CCHC trung bình của cả nước 1,85%. Con số "biết nói" này đã cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thứ Năm, 06/07/2023 Đã xem: 43

MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Quy trình tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Lĩnh vực: 

Lĩnh vực Xây dựng

Thành phần hồ sơ: 

Thủ tục đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con

Thứ Năm, 06/07/2023 Đã xem: 21

Lĩnh vực: 

Lĩnh vực Tư pháp

Thành phần hồ sơ: 

Công tác tư pháp – hộ tịch ở cấp xã là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi triển khai trên thực tế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp từ Trung ương đến cơ sở một cách thống nhất, toàn diện và đồng bộ.

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản trong đời sống một con người như: Sinh, tử, kết hôn, ly hôn, giám định, nuôi con nuôi, thay đổi họ, tên, quốc tịch...Một trong những nội dung liên quan đến hoạt động quản lý con người là công tác quản lý hộ tịch. Con người là nhân tố trung tâm của mọi quan hệ xã hội, là chủ thể quan trọng và quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy, vấn đề đầu tiên của xã hội là quản lý con người.

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, trong đó tập trung phát triển chính quyền số, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ các cơ quan Nhà nước; phát triển các ứng dụng, dịch vụ tiện ích số; phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin.

Gần dân, sát dân, nhiệt tình, trách nhiệm, các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang phát huy khá tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân nắm kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản và giúp người dân tương tác với chính quyền, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở và tạo ra các công dân số.

Thời gian qua, xã Trường Yên luôn chú trọng cải cách hành chính, qua đó không chỉ giảm phiền hà cho người dân mà còn góp phần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức xã, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền.

 Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Hoa Lư về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Trường Yên xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2023 cụ thể như sau:

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ Tư, 05/07/2023 Đã xem: 19

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?