Thứ Bảy, 25/05/2024
Giới thiệu

Hội nông dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Quang Huyên

Chủ tịch Hội nông dân xã

0916549958

2

Dương Văn Vân

PCT Hội nông dân xã

0974770835

3

Đặng Minh Quân

Uỷ viên ban thường vụ hội

0394218459

4

Ngô Thị Hiền

Chi hội trưởng thôn Đông

0356821458

5

Nguyễn Thị Dân

Chi hội trưởng thôn Tây

0357493952

6

Nguyễn Văn Bằng

Chi hội trưởng thôn Nam

0392554139

7

Nguyễn Văn Hạnh

Chi hội trưởng thôn Bắc

0393213050

8

Nguyễn Thị Hường

Chi hội trưởng thôn Trung

0985848943

9

Dương Văn Lợi

Chi hội trưởng thôn Tam Kỳ

0344656189

10

Nguyễn Đình Khanh

Chi hội trưởng thôn Trường Xuân

0365340869

11

Nguyễn Minh Đề

Chi hội trưởng thôn Trường Sơn

0386715876

12

Hoàng Thị Đàng

Chi hội trưởng thôn Trường Thịnh

0982303962

13

Phạm Ngọc Quỳnh

Chi hội trưởng thôn  Tân Hoa

0972463554

14

Nguyễn Quốc Doanh

Chi hội trưởng thôn Vàng Ngọc

0378636245

15

Nguyễn Thị Thoa

Chi hội trưởng thôn Trường An

0984765481

16

Nguyễn Văn Viên

Chi hội trưởng thôn Tụ An

0972204605

17

Nguyễn Thị Tương

Chi hội trưởng thôn Đông Thành

0387293530

18

Bùi Văn Thọ

Chi hội trưởng thôn Chi Phong

03665260981

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?