Chủ Nhật, 26/05/2024
Giới thiệu

Hội cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Ngọc Chiến

Chủ tịch Hội CCB xã

0983772065

2

Trần Công Cần

PCT Hội CCB xã

0977514083

3

Nguyễn Văn Tĩnh

UV Ban TV hội

0915028333

4

Nguyễn Văn Tấn

Chi hội trưởng thôn Tây

0354723199

5

Lang Thanh Ruyện

Chi hội trưởng thôn Đông Thành

0947273156

6

Trần Văn Năng

Chi hội trưởng thôn Đông

0986255690

7

Nguyễn Văn Bản

Chi hội trưởng thôn Chi Phong

0349491741

8

Phạm Văn Lợi

Chi hội trưởng thôn Yên Trạch

0947079778

9

Trịnh Thanh Bình

Chi hội trưởng thôn Vàng Ngọc

0354625170

10

Phạm Công Lịch

Chi hội trưởng thôn Tân Hoa

0838778572

11

Dương Ngọc Nhuận

Chi hội trưởng thôn Trường Thịnh

0987628439

12

Nguyễn Ngọc Đào

Chi hội trưởng thôn Trường Xuân

0364570732

13

Hoàng Ngọc Quốc

Chi hội trưởng thôn Tụ An

0385767903

14

Nguyễn Văn Dư

Chi hội trưởng thôn Trường An

0364095663

15

Nguyễn Duy Hiếu

Chi hội trưởng thôn thôn Nam

0336859345

16

Dương Thành Nam

Chi hội trưởng thôn Tam Kỳ

0399496153

17

Nguyễn Hoài Nam

Chi hội trưởng thôn Trường Sơn

 

18

Phan Như Quỳnh

Chi hội trưởng thôn Trung

0914750626

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?