Thứ Năm, 25/07/2024
Giới thiệu

Đoàn thanh niên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Trung Luân

BT đoàn xã

0988588987

2

Nguyễn Chí Nguyện

Phó BT đoàn xã

0981898135

3

Nguyễn Thành Luân

UVBCH đoàn xã

0363119456

4

Ngô Văn Huy

UVBCH, BTchi đoàn  thôn Tây

0928793886

5

Đô Thị Thanh

UVBCH, BTchi đoàn thôn Nam

0835868917

6

Trần Văn Tuấn

UVBCH, BTchi đoàn thôn Bắc

0904808923

7

Trần Thu Hiền

UVBCH, BTchi đoàn thôn Trung

0385632799

8

Nguyễn Duy Đức

UVBCH, BTchi đoàn thôn Tam Kỳ

0965836213

9

Hoàng Anh Duy

UVBCH, BTchi đoàn thôn Vàng Ngọc

0976822997

10

Đặng Quốc Việt

UVBCH, BTchi đoàn thôn Yên Trạch

0975045303

11

Trần Thế Mạnh

UVBCH, BTchi đoàn thôn Đông Thành

0904598562

12

Hoàng Văn Tiến

UVBCH, BTchi đoàn thôn Tân Hoa

0946846209

13

Nguyễn Trọng Ánh

UVBCH, BTchi đoàn thôn Trường Sơn

0392939013

14

Nguyễn Hà Minh Trang

UVBCH, BTchi đoàn thôn Trường Xuân

0382499161

15

Lê Văn Hiệp

UVBCH, BTchi đoàn thôn Trường Thịnh

0973253413

16

 Nguyễn Văn Thái

UVBCH, BTchi đoàn thôn Chi Phong

0969733899

17

Vũ Thị Tươi

UVBCH, BTchi đoàn thôn Tụ An

0989333112

18

Đinh Thị Hải

UVBCH, BTchi đoàn thôn Trường An

0989242562

19

Nguyễn Thị Hoài Thu

BT chi đoàn trường Tiểu học

0906100147

20

Đặng Phương Anh

BTchi đoàn trường THCS

0365505111

21

Nguyễn Thị Hằng

BTchi đoàn Mầm non

0973798031

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?