Chủ Nhật, 19/05/2024
Giới thiệu

Hội liên hiệp phụ nữ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

0915566810

2

Trần Thị Liên

PCT Hội phụ nữ xã

0986792966

3

Ngô Thị Lan

UV Ban thường vụ hội

0347212861

4

Nguyễn Thị Bắc

Chi hội trưởng thôn Tam Kỳ

0976072784

5

Trịnh Thị Cúc

Chi hội trưởng thôn Trường Xuân

0971464274

6

Nguyễn Thị Dân

Chi hội trưởng thôn Tây

0357493952

7

Phạm Thị Doan

Chi hội trưởng thôn Tụ An

0352060518

8

Nguyễn Thị Thu

Chi hội trưởng thôn  Trung

0359655832

9

Ngô Thị Hiền

Chi hội trưởng thôn Đông

0356821458

10

Lê Thị Hương

Chi hội trưởng thôn Nam

0339705356

11

Nguyễn Thị Hương

Chi hội trưởng thôn Nam

098303251

12

Giang Thị Sen

Chi hội trưởng thôn Trường Sơn

0399321357

13

Hoàng Thị Hạnh

Chi hội trưởng thôn Yên Trạch

0349082431

14

Nguyễn Thị Thảo

Chi hội trưởng thôn Bắc

0989433227

15

Nguyễn Thị Sơn

Chi hội trưởng thôn Đông Thành

0399304718

16

 Dương Thị Thục

Chi hội trưởng thôn Vàng Ngọc

0356380835

17

Nguyễn Thị Vững

Chi hội trưởng thôn Chi Phong

0375591390

18

Nguyễn Thị Xuyến

Chi hội trưởng thôn Trường Thịnh

0377537801

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?