Thứ Năm, 23/05/2024

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tập trung chăm sóc bón đòng và xử lý lúa cỏ

Thứ Sáu, 15/04/2022 Đã xem: 26

UBND huyện Hoa Lư vừa ban hành công văn V/v tập trung chăm sóc bón đón đòng và xử lý lúa cỏ vụ đông xuân 2021-2022.  Nội dung Công văn như sau:

Ngày 14/4/2022, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành công văn số 24/UBND về việc triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung Công văn như sau:

Ngày 13/4 năm 2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn số 323/UBND-VP5 v/v thực hiện chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 Ninh Bình. Nội dung công văn như sau:

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 do Ban chấp hành Đảng bộ xã Trường Yên lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ;

Ngày 22/4/2019, khối Dân vận Đảng ủy xã Trường Yên xây dựng kế hoạch số 18-KH/KDV về việc xây dựng tuyến đường Dân vận khéo “Sáng – Xanh – Sạch đường quê nông thôn mới”, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã trường Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hiện nay, lúa vụ mùa năm 2019 sinh trưởng và phát triển tốt, cuối để nhánh - đứng cái. Để sản xuất vụ mùa năm 2019 giành thắng lợi, UBND xã Trường Yên đã có Công văn số 96/CV-UBND, ngày 22/8/2019 về việc tập trung phòng trừ rầy lứa 7 và sâu đục thân hai chấm lứa 5 hại lúa vụ Mùa năm 2019.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?