Thứ Sáu, 19/07/2024

TRƯỜNG YÊN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂN VẬN KHÉO “ SÁNG – XANH – SẠCH ĐƯỜNG QUÊ NÔNG THÔN MỚI”

Thứ Ba, 03/09/2019 Đã xem: 60

Kế hoạch xây dựng với mục đích:

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của Khối trong tuyên truyền và tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Công trình là mô hình kiểu mẫu góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan và phát triển kinh tế xã hội đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

- Việc thực hiện công trình nhằm góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp mọi sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Khối. Trong quá trình triển khai thực hiện tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm làm theo lộ trình, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng công trình.

Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn: 2019 - 2020.

Với tên gọi của công trình: Tuyến đường dân vận khéo “Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới”

Quy mô và địa điểm:

Năm 2019: Tuyến đường từ Bưu Điện đến cổng phía Bắc Đền Đinh Lê; Chục đường Chính thôn Tây. ( Thuộc địa phận thôn Tây, Nam, Bắc, Tam Kỳ).

Tuyến đường từ Cổng trào Nông thôn mới của xã đến Hội trường thôn Đông Thành (Thuộc địa bàn thôn Đông Thành).

Năm 2020: Tuyến đường từ Cầu Đông đến Chợ Rền ( Thuộc địa bàn thôn Trung) và 1 tuyến giữa từ Ngã Ba Yên Trạch ( Nhà ông Ba) đến Nhà văn hóa thôn Yên Trạch.

Quy cách thực hiện công trình

Công trình đường dân vận khéo“Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới” được xây dựng bao gồm làm hệ thống điện thắp sáng; trồng cây xanh, cây hoa ven hai bên đường và treo pano tuyên truyền.

Đường điện: Tiến hành rà soát đối với tất cả các tuyến đường theo lộ trình từng năm, đối với các tuyến đã có điện sẵn thì thường xuyên kiểm tra, rà soát, sửa chữa bổ sung. Đối với đoạn chưa có đường điện thì vận động tổ chức triển khai thực hiện. ( Giao đồng chí bí thư Đoàn thanh niên phụ trách).

Đường Hoa: Rà soát, thường xuyên chỉnh trang các tuyến đường hoa Chiều tím và 1 số chậu hoa đã có 2 bên đường đã trồng và bổ sung thêm đoạn đường chưa có. Trồng mới đối với các hộ 2 bên đường trước mỗi cửa nhà 2 cây hoa giấy, cây hoa Run, Lan Tiêu, Hoàng Anh; riêng từ Bưu Điện đến cổng phía Bắc Đền Đinh Lê; Chục đường chính thôn Tây sẽ bố trí làm các vòm hoa ngang đường. (tùy thuộc vào thực tế của thôn). ( Giao đồng chí chủ tịch Hội Phụ nữ phụ trách).

Pano tuyên truyền có chiều dài 1m4, rộng 60cm, nền đỏ, chữ trắng; nội dung trọng tâm tuyên truyền về nông thôn mới. Treo song song hướng ra mặt đường tại các cột điện cách mặt đất 2,5m; phía trên pano, phần gần giáp bóng điện treo cờ tổ quốc nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của địa phương. ( Giao đồng chí công chức văn hóa TT xã phụ trách).

Về tổ chức thực hiện

1. Khối dân vận Đảng ủy xã:

- Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình tuyến đường dân vận khéo “Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới”, tham mưu đề xuất ban thường vụ Đảng ủy tập chung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã và các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện và xem xét hỗ trợ 1 phần kinh phí xây dựng công trình.

Rà soát, xây dựng kế hoạch và cách làm cụ thể để phối hợp cùng các thôn, các đoàn thể các tuyến đường “Sáng -  Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới” của các thôn.

Giao cụ thể cho đồng chí thành viên trong khối phối hợp tổ chức thực hiện và phụ trách từng tuyến đường, tiến hành khảo sát thực tế trực tiếp báo cáo tiến độ thực hiện các công trình với đồng chí trưởng khối để trực tiếp chỉ đạo báo cáo ban thường vụ Đảng ủy.

Cụ thể như sau:  - Tuyến đường từ Bưu Điện đến cổng phía Bắc Đền Đinh Lê; tuyến từ Cầu Đông đến Chợ Rền (Thuộc địa bàn thôn Trung) giao cho đồng chí bí thư đoàn xã chịu trách nhiệm chính phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện.

- Chục đường thôn Tây; tuyến đường từ Cổng trào Nông thôn mới của xã đến Hội trường thôn Đông Thành; 1 tuyến giữa từ Ngã Ba Yên Trạch ( Nhà ông Ba) đến Nhà văn hóa thôn Yên Trạch giao cho chủ tịch hội phụ nữ xã chịu trách nhiệm chính phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện.

Ngoài ra các đồng chí thành viên khối căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai thực hiện trong ngành mình phụ trách. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi hội, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình và phụ trách các thôn theo sự phân công của Đảng ủy trong thực hiện công tác VSMT và xây dựng các tuyến đường hoa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng.

2. Chi bộ các thôn:

Chi bộ Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thôn, các chi hội đoàn thể phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, khảo sát địa bàn, làm việc thống nhất với khối dân vận Đảng ủy xã để chỉ đạo triển khai xây dựng tuyến đường dân vận khéo “Sáng - Xanh - Sạch đường quê nông thôn mới” ở thôn mình. Tổ chức họp bàn với nhân dân ở nơi được thụ hưởng công trình, vận động xã hội hóa từ người dân.

Tuyên truyền vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn xã tham gia ủng hộ kinh phí, ngày công xây dựng công trình.

Để công trình tuyến đường dân vận khéo “Sáng - Xanh -Sạch đường quê nông thôn mới” đảm bảo nội dung và kế hoạch đề ra. Khối dân vận Đảng ủy xã cũng đã yêu cầu các thôn có liên quan và các đoàn thể, thành viên khối căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc, phát sinh sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp./.

Thực hiện: Ban biên tập.

Tin khác
Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?