Thứ Bảy, 18/05/2024

Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Cán bộ, đảng viên làm gì trên không gian mạng?

Không được phép can thiệp, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đất nước và nhân dân Việt Nam

Đảng bộ Trường Yên trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 2 tháng 9 năm 2023

Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu "nhà dân chủ" nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ về công tác phát triển Đảng viên. Ngày 03/8/2023 Chi bộ Trường Xuân tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú  Trần Thị Tuyến

Vừa qua, Đảng uỷ xã Trường Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?