Thứ Tư, 26/06/2024

Đảng uỷ xã Trường Yên sơ kết kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thứ Năm, 20/07/2023 Đã xem: 34

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng uỷ xã Trường Yên, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vụ Đông Xuân toàn xã đã gieo cấy 425,8ha lúa Đông Xuân, năng suất 67,21tạ/ha, sản lượng 2.881/4.000 tấn đạt 72% kế hoạch cả năm. Duy trì mô hình nuôi cá rô tổng trường 1 lúa 1 cá ở HTX Chi Phong, chuyển đổi mô hình đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây cỏ ngọt diện tích 4.74ha ở HTX Thắng Thành. UBND xã phối hợp với Trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn tổ chức Lễ bàn giao công trình 02 trạm Quan trắc khí tượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Trường Yên. Tạo điều kiện cho công ty TNHH thương mại chế biến thực phẩm Dòng Sông Xanh tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng sản phẩm 4 sao là Ruốc cá rô Tổng Trường, Cá Trắm cỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động tham gia. Tổng thu ngân sách đến 31/5/2023: 10.873.344.102đ, Chi ngân sách đến 31/05/2023: 7.849.147.600đ. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai ở khu dân cư. Các hoạt động văn hóa, thông tin đã đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp nhận và cấp phát 1315 xuất quà ( bao gồm cả tiền mặt và hiện vật) tương đương 468.900.000 đồng tiền mặt cho các đối tượng cho các đối tượng là người có công, người nghèo, cận nghèo, quà mừng thọ các cụ cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giám sát việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng thông qua bưu điện xã, đảm bảo kịp thời, chính xác đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn, khiếu kiện.  .

- Công tác giáo dục đào tạo: Tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, quy mô trường lớp phù hợp. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với chủ đề từng năm học được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi ở các bậc học ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt cao; thi học sinh giỏi các môn văn hóa hàng năm luôn đạt kết quả tốt. Đến nay, Trường Yên luôn là xã duy trì ổn định, vững chắc kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và được công nhận trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 và chuẩn Quốc gia mức độ 2 ở cả ba cấp học.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Duy trì tốt đề án thu gom rác thải, công ty thu gom rác thải hoạt động đều đặn, đảm bảo thời gian quy định.  

 Chỉ đạo duy trì nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.  

          Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục làm tốt công tác tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Rà soát, bổ sung quy hoạch quy hoạch công tác cán bộ theo đúng quy trình; 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp được 06 đồng chí đảng viên mới. Tổ chức tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5 cho 15 đồng chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu đạt thấp nhằm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023.

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?