Thứ Sáu, 01/03/2024
Giới thiệu

Thường trực Đảng ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail công vụ

SĐT

1

Nguyễn Thế Vịnh

Bí thư Đảng bộ

vinhnt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0946629679

2

Mai Thị Hoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Hoanmt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0946311183

3

Nguyễn Thị Yến

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

Yennt.truongyen@ninhbinh.gov.vn               

0979001090

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?