Thứ Năm, 30/05/2024

Chế độ chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023  

Thứ Năm, 03/08/2023 Đã xem: 21

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?