Thứ Năm, 30/05/2024

Công khai ngân sách nhà nước

CÔNG KHAI QT VỐN ĐẦU TƯ 2023

Thứ Năm, 29/02/2024 Đã xem: 13

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Công khai dự toán năm 2023

Thứ Sáu, 06/01/2023 Đã xem: 60
Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?