Thứ Năm, 30/05/2024
Giới thiệu

Hội đồng nhân dân

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail công vụ

SĐT

1

Mai Thị Hoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

hoanmt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0946311183

2

Trần Quốc Trưởng

Phó Chủ tịch HĐND Xã

truongtq.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0982286814

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?