Thứ Năm, 23/05/2024
Giới thiệu

Mặt trận tổ quốc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Tố Loan

Chủ tịch UBMTTQ xã

0395121288

2

Nguyễn Văn Luận

PCT UBMTTT xã

0916481004

3

Nguyễn Văn Phúc

TT UBMTTQ xã, trưởng BCTMT thôn Nam

0828413803

4

Đặng văn Sáu

Trưởng ban CTMT thôn Đông Thành

0865579020

5

Nguyễn Văn Hoàn

Trưởng ban CTMT thôn Đông

0398257858

6

Nguyễn Văn Tấn

Trưởng ban CTMT thôn Bắc

0987049610

7

Trần Thị Thắm

Trưởng ban CTMT thôn Tây

0378157056

8

Nguyễn Thị Dung

Trưởng ban CTMT thôn Tam Kỳ

0987548536

9

Ngô Thị Lan

Trưởng ban CTMT thôn Trường An

0347212861

10

Phạm Tiến Khương

Trưởng ban CTMT thôn Vàng Ngọc

0982175919

11

Lê Thị Vân

Trưởng ban CTMT thôn Yên Trạch

0975691872

12

Nguyễn Văn Bình

Trưởng ban CTMT thôn Tân Hoa

0914527207

13

Đinh Đức Thiên

Trưởng ban CTMT thôn Trường Thịnh

0394199789

14

Dương Thị Kim Yến

Trưởng ban CTMT thôn Trung

0984979254

15

Phạm Lâm Tới

Trưởng ban CTMT thôn Trường Sơn

0968670919

16

Giang Văn Công

Trưởng ban CTMT thôn Trường Xuân

0989168962

17

Nguyến Văn Khâm

Trưởng ban CTMT thôn Chi Phong

0977525470

18

Hoàng Ngọc Quốc

Trưởng ban CTMT thôn Tụ An

0385767903

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?