Thứ Ba, 30/05/2023

Ủy ban nhân dân

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail công vụ

SĐT

1

Nguyễn Thị Yến

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

yennt.truongyen@ninhbinh.gov.vn               

0979001090

 

Nguyễn Minh Tương

Phó Chủ tịch UBND Xã

tuongnm.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0962053939

2

Hoàng Văn Hoan

Phó Chủ tịch UBND Xã

Hoanhv.truongyen@ninhbinh.gov.vn

 0981455728

3

Dương Thị Vân Nga

Công chức VP Đảng ủy

Ngadtv.truongyen@ninhbinh.gov.vn

 0383929787

4

Bùi Thị Thanh Nhàn

Công chức Văn hóa xã hội

Nhanbtt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0983378935

5

Bùi Xuân Cương

Công chức Tư Pháp

Cuongbx.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0966911133

6

Vũ Thị Thuỷ

Công chức VP UBND&HĐND

Thuyvt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0941492407

7

Hoàng Sơn

Công chức Địa Chính – XD-MT

sonh.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0944240786

 

8

Nguyễn Ánh Hồng

Công chức Địa Chính – XD-MT

hongna.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0367531983

9

Nguyễn Thị Lan

Công chức Tài chính - Kế toán

lannt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0982622347

10

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tĩnh

Chỉ huy trưởng quân sự xã

tinhnv.truongyen@ninhbinh.gov.vn

 0915028333

12

Nguyễn Đình Diễn

Trưởng Công an xã

diennd.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0946024888

13

Nguyễn Tuân

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

tuann.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0819981999

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?