Thứ Năm, 30/05/2024
Giới thiệu

Ủy ban nhân dân

Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Trường Yên

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ủy ban nhân dân xã Trường Yên

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail công vụ

SĐT

1

Nguyễn Thị Yến

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã

yennt.truongyen@ninhbinh.gov.vn               

0979001090

 

Nguyễn Minh Tương

Phó Chủ tịch UBND Xã

tuongnm.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0962053939

2

Hoàng Văn Hoan

Phó Chủ tịch UBND Xã

Hoanhv.truongyen@ninhbinh.gov.vn

 0981455728

3

Dương Thị Vân Nga

Công chức VP Đảng ủy

Ngadtv.truongyen@ninhbinh.gov.vn

 0383929787

4

Bùi Thị Thanh Nhàn

Công chức Văn hóa xã hội

Nhanbtt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0983378935

5

Bùi Xuân Cương

Công chức Tư Pháp

Cuongbx.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0966911133

6

Vũ Thị Thuỷ

Công chức VP UBND&HĐND

Thuyvt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0941492407

7

Hoàng Sơn

Công chức Địa Chính – XD-MT

sonh.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0944240786

 

8

Nguyễn Ánh Hồng

Công chức Địa Chính – XD-MT

hongna.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0367531983

9

Nguyễn Thị Lan

Công chức Tài chính - Kế toán

lannt.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0982622347

10

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tĩnh

Chỉ huy trưởng quân sự xã

tinhnv.truongyen@ninhbinh.gov.vn

 0915028333

12

Nguyễn Đình Diễn

Trưởng Công an xã

diennd.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0946024888

13

Nguyễn Tuân

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

tuann.truongyen@ninhbinh.gov.vn

0819981999

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?