Thứ Tư, 04/10/2023

UBND XÃ TRƯỜNG YÊN ĐÔN ĐỐC CÁC HTX NN VÀ NHÂN DÂN ĐẨY MẠNH CHĂM SÓC LÚA VỤ MÙA 2019

Thứ Sáu, 30/08/2019 Đã xem: 12

Lãnh đạo huyện thăm mô hình lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ

Cánh đồng lúa đang sinh trưởng phát triển tốt

Nội dung công văn đề nghị các HTX nông nghiệp, các ông(bà) đội trưởng đội sản xuất cần tập trung thực hiện tốt một số công việc: 

Một là. Giám đốc các HTXNN chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên kiểm tra, bám sát đồng ruộng phát hiện sâu bệnh để phun phòng trừ kịp thời.

- Tập trung bón thúc đợt 2 khi lúa đứng cái - làm đòng. Bón nốt lượng Kali còn lại, đảm bảo cả vụ từ 5- 6 kg /sào đối với lúa thuần và từ 6 -7Kg/sào đồi với lúa tạp giao.

 Lưu ý: Bón phân vào buổi chiều mát, lá lúa khô, không bón khi la lúa còn ướt gây cháy lá.

- Phối hợp với Chi nhánh Công ty khai thác công trình thủy lợi huyện đảm bảo đủ nước để nhân dân chăm bón, cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Không để ruộng khô nẻ trong thời gian lúa làm đòng, trỗ bông.

Hai là. Cán bộ phụ trách nông nghiệp, các ông (bà) giám đốc các HTX, đội trưởng đội sản xuất phối hợp với chi cục bảo vệ thực vật huyện  tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời vụ.

Ba là. Cán bộ VHTT, Đài truyền thanh xã, tăng cường viết bài thông tin tuyên truyền kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ Mùa năm 2019.  

UBND xã cũng đề nghị cán bộ phụ trách nông nghiệp, các HTX nông nghiệp tập trung triển khai thực hiện để đảm bảo cho sản xuất vụ mùa 2019 giành thắng lợi bội thu./.

Thực hiện: Ban biên tập.

Tin khác
Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?