Thứ Tư, 26/06/2024

Năm 2024 tập trung sắp xếp đơn vị hành chính, cơ cấu lại tổ chức bộ máy  

Thứ Ba, 26/03/2024 Đã xem: 21

 

Triển khai đồng bộ kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ cũng như của các địa phương trong năm 2024.

Tính đến ngày 31-12-2023, tất cả 56 địa phương cóđơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ chủ trì. Trên cơ sở tổng hợp ýkiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ ban hành 56 văn bản tham gia ýkiến đối với phương án tổng thể của các địa phương. Tổng hợp từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành phốcho thấy sốlượng đơn vị hành chính cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 có một số thay đổi so với dự kiến ban đầu.

 

Theo dự kiến giai đoạn 2023-2025 cả nước có 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp phương án tổng thể, tổng sốđơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50, trong đó có 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 19 đơn vị do cóyếu tốđặc thù. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện.

 

Tổng sốđơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị, trong đó có 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 515 đơn vị do cóyếu tốđặc thù. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã.

 

Qua những con số này có thể thấy số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp do các địa phương tự đề xuất khá nhiều. Có đến 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện bắt buộc sắp xếp nhưng các địa phương tự đề xuất để sắp xếp lại. Bên cạnh đó, số đơn vị hành chính cấp huyện, xã mặc dù thuộc diện phải sắp xếp nhưng qua rà soát, đánh giá nhiều yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử… nên địa phương đề xuất không sắp xếp.

 

Tổng hợp chung lại, số đơn vị hành chính cấp huyện, xã sắp xếp, sáp nhập trong năm 2024 không có biến động lớn so với dự kiến ban đầu. Trên cơ sở phương án tổng thể (sau khi được hoàn thiện), các địa phương tập trung xây dựng đề án, tổ chức lấy ýkiến cử tri, thông qua hội đồng nhân dân các cấp để trình Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định xong trước ngày 30-9-2024.

 

Về vấn đề gần đây trên mạng xã hội có thông tin về việc chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập một số tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: “Đây là vấn đề nhiều tỉnh, thành phố đang quan tâm và đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định là Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào”.

 

“Thời gian qua, trên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin nói rằng tỉnh này sáp nhập với tỉnh kia. Tôi khẳng định đây là những thông tin không chính xác, không có căn cứ khiến cho nhân dân một số tỉnh băn khoăn, ảnh hưởng đến tâm lý xã hội”, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện có một số tỉnh như Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế nỗ lực, phấn đấu để đến giai đoạn 2026-2030 đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, nếu tỉnh, thành phố nào theo quy hoạch, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét quyết định.

 

Về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành (tổng cục, cục, vụ) và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) tương đối hoàn thành. Còn một số đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ tập trung sắp xếp tiếp trong năm 2024.

 

Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 140 đầu mối đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành; đồng thời đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 có 63% đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tự chủ hoàn toàn.

 

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương cố gắng đến tháng 9-2024 thực hiện xong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, kể cả đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng như các đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, có như vậy bộ máy mới ổn định để chuẩn bị cho năm 2025 tổ chức đại hội đảng bộ các cấp./.

BBT (Theo Chinhphu.vn)

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?