Thứ Tư, 26/06/2024

Xã Trường Yên thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

Thứ Năm, 06/07/2023 Đã xem: 49

 

 

 

 Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là trọng tâm, xuyên suốt và tăng cường, do vậy thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Trường Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép công tác cải cách hành chính với kế hoạch chủ đề công tác năm. 

UBND xã chỉ đạo triển khai đúng mức, hợp lý, từ xây dựng, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính đến bố trí các điều kiện, phương tiện và các công cụ phục vụ công tác cải cách hành chính. 

Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo quy định; công khai thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử xã để người dân biết, theo dõi và thực hiện. Công tác tự kiểm tra đối với các bộ phận chuyên môn được UBND xã quan tâm thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nhắc nhở cán bộ, công chức chấp hành tốt nội quy, quy định, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính. 

          Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xã Trường Yên xác định yếu tố con người là khâu quan trọng quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc. Do đó, xã chú trọng lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để trực tiếp nhận, giải quyết TTHC cho công dân. 

Đối với một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên- môi trường, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội... xã tạo điều kiện để đội ngũ này được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao trình độ và luôn quan tâm, động viên, nhắc nhở để họ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. 

           Đặc biệt, xã đã xây dựng nguyên tắc làm việc "4 xin" và "4 luôn" đối với đội ngũ cán bộ, công chức ("4 xin": Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; "4 luôn": Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót). Nguyên tắc này đã được đội ngũ cán bộ, công chức xã ủng hộ và đồng thuận cao. Tinh thần, thái độ và trách nhiệm của công chức trong tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân đã được nâng lên, không gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân.

 Một người dân chia sẻ:  Khi đến bộ phận một cửa của xã, điều làm tôi cảm thấy hài lòng, tin tưởng đó là tinh thần, thái độ của các công chức trong hướng dẫn người dân về các chính sách, pháp luật của lĩnh vực liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính rất cặn kẽ, tận tình, nhất là với người cao tuổi khó tiếp cận về công nghệ thông tin khi phải giải quyết các TTHC trên môi trường mạng. Mặt khác, cơ sở vật chất của bộ phận một cửa hiện đã được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi, phòng làm việc khoa học, hợp lý, thuận tiện cho người dân trong tham gia giải quyết TTHC cũng như xây dựng được văn minh trong giao tiếp, trong giải quyết công việc. Công việc hanh thông, trôi chảy và người dân luôn cảm thấy được tôn trọng… đó là những gì mà tôi cảm nhận rõ nét nhất khi đến giải quyết TTHC tại xã. 

Trang thiết bị làm việc cho bộ phận một cửa của xã được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi hơn trong giải quyết công việc.

          Đi đôi với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, xã còn tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa. Năm 2022, xã đã đầu tư xây dựng mới phòng tiếp nhận và hoàn trả kết quả, trang bị máy tính, máy in và máy scan, lắp đặt hệ thống camera, hệ thống mạng internet thông suốt, đảm bảo cho hoạt động tại bộ phận một cửa. 

Cùng với đó, UBND xã thực hiện áp dụng phần mềm kiến trúc mới của tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 đối với tất cả các thủ tục hành chính. 

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức thực hiện chuyển nhận văn bản, triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Đồng thời triển khai tốt hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ những thủ tục mới, thủ tục bãi bỏ, bổ sung và thay thế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

          Thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác cải cách hành chính ở Trường Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong giải quyết TTHC. Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa của xã luôn bảo đảm đúng hạn 100%, không có trường hợp quá hạn.

 

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?