Thứ Hai, 22/07/2024

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình" năm 2023

Thứ Hai, 02/10/2023 Đã xem: 116

 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình" năm 2023. (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-VPĐP ngày 28/9/2023 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình).

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến

Diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Yên (Hoa Lư). Ảnh: Minh Quang

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (bao gồm học sinh THPT và sinh viên). Các thành viên trong Ban tổ chức, Tổ giúp việc không tham gia Cuộc thi.

2. Nội dung Cuộc thi:

Tìm hiểu các kiến thức, các quy định pháp luật của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Hình thức tổ chức Cuộc thi

- Cuộc thi trực tuyến dưới hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình. Người tham gia truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn mà Ban tổ chức cung cấp và đăng ký tham gia

Mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Mỗi câu hỏi gồm 4 đáp án, trong đó có một đáp án đúng. Sau khi trả lời hết các câu hỏi, người tham gia sẽ điền vào ô Dự đoán số người trả lời đúng. Tổng số đợt thi là 03 đợt.

4. Tài liệu tham khảo

Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải tài liệu tham khảo có liên quan đến Cuộc thi trên website Cuộc thi; đường dẫn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang thông tin của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử đã liên kết với website Cuộc thi (có danh mục tài liệu chi tiết kèm theo).

5. Cách thức đăng ký và làm bài thi 

Thí sinh dự thi thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Thí sinh dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet để truy cập vào website của Cuộc thi như sau:

- Cách 1: Truy cập địa chỉ https://thitructuyennongthonmoi.ninhbinh.gov.vn để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia thi.

Cách 2: Quét mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc phần mềm quét mã QR trên ứng dụng zalo (trên android) để truy cập vào Cuộc thi (nếu có).

- Cách 3: Truy cập vào banner mời tham gia Cuộc thi được đăng trên các cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình  tại địa chỉ https://ninhbinh.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ http://www.tinhuyninhbinh.vn; trang thông tin điện tử Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh  tại địa chỉ https://vpdpnongthonmoi.ninhbinh.gov.vn và trang/cổng thông tin điện tử có đặt banner và đường dẫn liên kết của Cuộc thi.

Bước 2: Sau khi truy cập website Cuộc thi, thí sinh lựa chọn "THAM GIA NGAY" và nhập đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số điện thoại, email; địa chỉ/đơn vị công tác hiển thị trên phần mềm Cuộc thi. Sau đó nhấp chuột vào phần "Tiếp tục". 

Bước 3: Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi ở phần "Trả lời câu hỏi". Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần "Tiếp tục".

Bước 4: Sau khi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh dự đoán số lượt người tham gia dự thi. Sau đó nhấp vào mục "Hoàn thành".

6. Thời gian cuộc thi

Cuộc thi tổ chức thành 03 đợt trong năm 2023, cụ thể:

+ Đợt 1: từ 8 giờ ngày 01/10/2023 đến 17 giờ ngày 10/10/2023;

+ Đợt 2: từ 8 giờ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ ngày 20/10/2023.

+ Đợt 3: từ 8 giờ ngày 21/10/2023 đến 17 giờ ngày 30/10/2023. 

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng cá nhân 

Ban tổ chức sẽ trao tổng số 21 giải thưởng cá nhân cho 03 đợt thi (mỗi đợt 07 giải); Cơ cấu giải thưởng mỗi đợt gồm:

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng; 

- 01 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng;

- 01 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng;

- 04 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

2. Giải thưởng tập thể

Ban tổ chức sẽ trao tổng số 11 giải thưởng tập thể sau khi Cuộc thi kết thúc giành cho các địa phương, đơn vị có thành tích trong việc triển khai, tuyên truyền, vận động và tham gia Cuộc thi tại địa phương, đơn vị. Cụ thể: 

- 01 giải nhất: trị giá 5.000.000 đồng; 

- 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 đồng;

- 02 giải ba: trị giá 2.000.000 đồng;

- 05 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

III. XÉT GIẢI THƯỞNG, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Tiêu chí xét giải thưởng

1.1. Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân tính theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống của 03 tiêu chí dưới đây:

 - Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 10/10 câu hỏi chính thức;

 - Tiêu chí 2: Có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất/10 câu hỏi;         

- Tiêu chí 3: Dự đoán chính xác hoặc gần đúng nhất số lượt người tham gia dự thi.

  - Trường hợp có từ 02 người dự thi trở lên cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho người có số lượt thi nhiều hơn.

* Trường hợp thí sinh tham gia nhiều lượt thi trong cùng một đợt thi: Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất để làm kết quả chính thức.

1.2.Tiêu chí đoạt giải tập thể tính theo tổng điểm từ cao xuống thấp của 04 tiêu chí dưới đây:

- Tiêu chí 1: Tỷ lệ người tham gia thi/tổng số dân của địa phương, đơn vị.

Điểm tính cho địa phương có tỷ lệ (%) người tham gia thi/tổng dân số của địa phương, tính từ cao xuống thấp: Đứng thứ nhất được 18,0 điểm; thứ nhì được 16,0 điểm; thứ ba được 14,0 điểm; thứ tư được 12,0 điểm; thứ năm được 10,0 điểm; thứ sáu được 8,0 điểm; thứ bảy được 6,0 điểm; thứ tám được 4,0 điểm; thứ chín được 2,0 điểm.

- Tiêu chí 2: Tỷ lệ người trả lời đúng/Tổng số người tham gia thi.

Điểm tính cho địa phương, đơn vị có tỷ lệ (%) người trả lời đúng/tổng số người tham gia thi tính từ cao xuống thấp như sau: Địa phương đứng thứ nhất được 9,0 điểm; thứ nhì được 8,0 điểm; thứ ba được 7,0 điểm; thứ tư được 6,0 điểm; thứ năm được 5,0 điểm; thứ sáu được 4,0 điểm; thứ bảy được 3,0 điểm; thứ tám được 2,0 điểm; thứ chín được 1,0 điểm.

- Tiêu chí 3: Tổng số lượt trả lời đúng/số người tham gia thi

Điểm tính cho địa phương có tổng số lượt thi/số người tham gia thi từ cao xuống thấp như sau: Đứng thứ nhất được 4,5 điểm; thứ nhì được 4,0 điểm; thứ ba được 3,5 điểm; thứ tư được 3,0 điểm; thứ năm được 2,5 điểm; thứ sáu được 2,0 điểm; thứ bảy được 1,5 điểm; thứ tám được 1,0 điểm; thứ chín được 0,5 điểm.

- Tiêu chí 4: Có cá nhân đoạt giải

Địa phương, đơn vị nào có cá nhân đoạt giải thì được cộng điểm như sau: 04 điểm/01 giải nhất, 03 điểm/01 giải nhì, 02 điểm/01 giải ba, 01 điểm/01 giải khuyến khích.

* Trường hợp có 02 tập thể (huyện/thành phố/đơn vị) có số điểm các tiêu chí ngang nhau, Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào tiêu chí tập thể nào có nhiều cá nhân đoạt giải cao sẽ được xếp thứ tự trao giải cao hơn.

2. Xác định người/tập thể đoạt giải:

- Sau khi kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ xác định cá nhân/tập thể đoạt giải. Kết quả mỗi đợt thi sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi công bố trên trang thông tin điện tử của Ban tổ chức Cuộc thi.

 - Sau khi mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ liên hệ qua thư điện tử hoặc điện thoại với người/tập thể đoạt giải theo địa chỉ thư điện tử (email)/điện thoại đã đăng ký tham gia thi để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao giải thưởng. Trong trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với cá nhân/tập thể đoạt giải hoặc cá nhân/tập thể đoạt giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp xếp dưới thỏa mãn tiêu chí đạt giải để trao giải nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.

- Tất cả các bài dự thi của người tham gia Cuộc thi đều được hệ thống lưu lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.

 3. Không công nhận kết quả:

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả và trao thưởng trong các trường hợp sau:

  a. Thí sinh có nhiều tài khoản, hoặc thông tin của thí sinh không trùng với thông tin trên bài thi và trường hợp sau 03 lần liên hệ với thí sinh đạt giải qua số điện thoại (trong đăng ký tài khoản) nhưng không liên lạc được. 

 b. Thí sinh sử dụng thông tin không có thật hoặc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thi. 

c. Các trường hợp có dấu hiệu can thiệp của phần mềm thứ ba; 

d. Thực hiện hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn thông tin của Cuộc thi.         

 e. Tập thể có thí sinh vi phạm mục c, d nêu trên.

4. Giải quyết khiếu nại:

 - Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả thi, các tập thể và cá nhân phản hồi về Ban tổ chức (Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình địa chỉ: số 2 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; số điện thoại 02293.892.896) trong vòng 24 giờ kể từ ngày công bố kết quả. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, phản hồi nào quá thời gian quy định trên. 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, căn cứ vào dữ liệu tham gia dự thi của thí sinh lưu trữ trên hệ thống để làm căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI

1. Ban tổ chức chấm kết quả thi và xét giải thưởng từng đợt thi, theo tiêu chí xét giải thưởng ở mục III nêu trên.

2. Kết quả các đợt thi sẽ được công bố sau khi kết thúc các đợt thi trên website của Cuộc thi, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và Trang thông tin Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và trên phương tiện thông tin đại chúng khác. Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải cho các cá nhân đạt giải thưởng (dự kiến tháng 11/2023).

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI

- Người tham gia dự thi thực hiện đúng quy định về Thể lệ Cuộc thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản để tham gia xuyên suốt Cuộc thi và được tham gia nhiều lượt thi. 

- Người dự thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan (theo Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân) theo yêu cầu của Ban Tổ chức và Thể lệ cuộc thi để làm cơ sở xem xét trao giải thưởng khi đạt giải. Ban Tổ chức có trách nhiệm xác minh thông tin thí sinh trước khi trao giải thưởng. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp các nguyên nhân khách quan (thiên tai, bão lũ, sự cố lưới điện, viễn thông...), tác động đến mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia dự thi.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023" có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên website Cuộc thi, các địa chỉ có liên kết với cuộc thi và phương tiện thông tin đại chúng. 

Thể lệ Cuộc thi có thể được điều chỉnh, bổ sung bằng văn bản và được Ban tổ chức cập nhật trên hệ thống phần mềm dự thi và các địa chi có liên kết với Cuộc thi. Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân (bao gồm học sinh THPT, sinh viên) đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để Cuộc thi đạt kết quả thiết thực./.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?