Thứ Năm, 30/05/2024

Thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư

Thứ Tư, 22/12/2021 Đã xem: 40

Ngày 20/12, Tổ thẩm định mức độ đạt tiêu chí xã chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình đợt III, năm 2021 do đồng chí Vũ Nam Tiến, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm tổ trưởng đã đi thực tế, thẩm định tại xã NTM nâng cao Ninh Phúc, thẩm định hồ sơ thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu xã Trường Yên (huyện Hoa Lư).

Thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư

Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế các tiêu chí xã NTM nâng cao Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình).

Tham dự Tổ thẩm định còn có đại diện các sở, ban, ngành, thành viên phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh và đại diện lãnh đạo thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư.

Tổ thẩm định đi thực tế một số tiêu chí xã NTM nâng cao Ninh Phúc. Đây là xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào tháng 8/2021. Kết quả xây dựng NTM là tiền đề góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng NTM nâng cao ngay trong năm nay. Nhiều tiêu chí được địa phương đẩy mạnh hoàn thiện, từng bước nâng cao bền vững. 

Trong đó, phát huy lợi thế địa phương có nghề trồng hoa truyền thống, Ninh Phúc đã từng bước phát huy, vận động bà con thực hiện đề án sản xuất hoa và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa chất lượng cao trên diện tích 15 ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 57,5 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo của xã chiếm tỷ lệ 0,42%. Hạ tầng đô thị luôn được quan tâm đầu tư, cảnh quan đô thị ngày càng được quan tâm, công tác trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có bước chuyển biến tích cực.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, tổ thẩm định đánh giá xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Đối với thành phố Ninh Bình, là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh sau một năm triển khai thực hiện xây dựng NTM đã đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố đã có 3/3 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 100%) và tiếp tục xây dựng NTM theo hướng nâng cao, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. 

Các xã được đầu tư xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch theo định hướng đô thị. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp. 

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng nâng cao. 100% người dân được sử dụng nước sạch theo quy định, tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới các địa phương đều đạt trên 90%.

Tổ thẩm định đánh giá thành phố Ninh Bình đủ điều kiện trình xét các cấp công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

thẩm định

Tổ thẩm định tỉnh kiểm tra thực tế các tiêu chí đạt chuẩn NTM kiểu mẫu xã Trường Yên.

*Chiều cùng ngày, Tổ thẩm định tỉnh đã dành thời gian kiểm tra thực tế các tiêu chí đạt chuẩn NTM kiểu mẫu xã Trường Yên (Hoa Lư). Trường Yên là xã đã đạt chuẩn NTM năm 2015. Từ đó cho đến nay, xã đã tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân. 

Từ năm 2016 đến năm 2021, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu là trên 228 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa là gần 134 tỷ đồng, chiếm 59 % nguồn lực. Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 55,26 triệu đồng/người/năm, tăng 2,11 lần tại thời điểm xã về đích nông thôn mới 2015. Đến nay, Trường Yên đã hoàn thành 14/14 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu  xã Trường Yên, Tổ thẩm định của tỉnh đánh giá xã Trường Yên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định và đề nghị xã hoàn thiện hồ sơ để trình xét công nhận trong năm 2021.

Tại các nơi đi kiểm tra, thẩm định, đại diện Tổ thẩm định của tỉnh, đồng chí Vũ Nam Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng thời đề nghị các ban, ngành phụ trách, tiếp tục tham mưu, đóng góp xây dựng vào các tiêu chí; các địa phương tiếp thu, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định, sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu để các xã Ninh Phúc, Trường Yên và thành phố Ninh Bình được đạt chuẩn NTM theo mức độ, đúng kế hoạch.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?