Thứ Năm, 25/04/2024

Thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Nho Quan, Gia Viễn

Thứ Tư, 22/12/2021 Đã xem: 31

Ngày 21/12, Tổ thẩm định về xây dựng NTM của tỉnh đã tổ chức thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao xã Văn Phong; thẩm tra các tiêu chí, xây dựng hồ sơ đạt chuẩn NTM huyện Nho Quan và xã NTM nâng cao Gia Xuân (Gia Viễn).

Thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Nho Quan, Gia Viễn

Đoàn thẩm định các tiêu chí xã NTM tại huyện Nho Quan.

Đồng chí Vũ Nam Tiến, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm Tổ trưởng Tổ thẩm định. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, thành viên phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn.

Thẩm định các tiêu chí xã NTM nâng cao Văn Phong; mức độ đạt tiêu chí và lập hồ sơ huyện Nho Quan đạt chuẩn NTM, Tổ thẩm định tiêu chí NTM của tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã dành thời gian đi thực tế trên địa xã Văn Phong, đồng thời  kiểm tra một số tiêu chí trên địa bàn toàn huyện. 

Tổ thẩm định đã tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp (nuôi cá trong ao nổi, vùng nguyên liệu dứa, vùng cây đặc sản na trái vụ…);  kiểm tra việc thực hiện công tác môi trường - thu gom và xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Văn Phong; tham dự sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại Khu dân cư kiểu mẫu thôn Chát (Văn Phong)…

Đối với Văn Phong, từ tháng 8/2021 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, với thời gian không dài, khối lượng công việc nhiều, địa phương đã tập trung các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng… 

Đến nay, 100% các tuyến đường thôn, xóm đã được đổ bê tông, cứng hóa, được lặp đặt hệ thống biển cảnh báo, đèn chiếu sáng, trồng hoa, cây cảnh hai bên đường để đạt theo đúng các tiêu chí. 

Văn Phong chú trọng phát triển mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ,... từ đó nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Nâng mức thu nhập bình quân tăng từ 32 triệu đồng/người (năm 2016) lên gần 58 triệu đồng/người năm 2021. Hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%... 

Qua kiểm tra, tổ thẩm định đánh giá xã Văn Phong cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. 

Thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Nho Quan Gia Viễn

Tổ thẩm định làm việc tại huyện Nho Quan.

Đối với huyện Nho Quan, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, diện mạo vùng nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc. Huyện đã tập trung đầu tư hoàn thành nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, như: đường giao thông, nhà văn hóa, trường học... Phong trào hiến đất, tự nguyện đóng góp tiền, ngày công diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. 

Từ năm 2011 đến nay cả huyện đã huy động xây dựng NTM đạt trên 6.600 tỷ đồng, trong đó nhân dân tham gia chiếm 39,6% nguồn lực; huyện đã tiếp nhận trên 67.000 tấn xi măng, triển khai xây dựng, nâng cấp được gần 2.400 tuyến đường, với tổng chiều dài gần 500 km. 

Cơ sở hạ tầng được đầu tư tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; có 4 Cụm công nghiệp cho thu nhập mỗi lao động từ 5 - 10 triệu đồng/tháng; toàn huyện có 7 sản phẩm OCOP, 9 làng nghề truyền thống; hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%; bình quân thu nhập đầu người trên toàn huyện đã đạt trên 50 triệu đồng/năm; đã có 26/26 xã đạt chuẩn NTM, (trong đó có 2 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu)…Đến nay Nho Quan đã hoàn thành cơ bản 9/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM. 

Tổ thẩm định của tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Nho Quan trong triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời đã góp ý, đề xuất thêm một số vấn đề trong việc hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM trong thời gian tới. 

Tổ yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đôn đốc các cấp, các ngành sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng NTM  tỉnh để báo cáo, trình UBND tỉnh xét công nhận xã Văn Phương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021;  kính trình cấp bộ, ngành công nhận huyện đạt chuẩn xây dựng NTM trong năm 2022.

Thẩm định công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Nho Quan Gia Viễn

Tổ thẩm định kiểm tra các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Gia Xuân, Gia Viễn.

*Buổi chiều, Tổ thẩm định về xây dựng NTM của tỉnh cũng đã thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao tại xã Gia Xuân (Gia Viễn)

Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2018, Gia Xuân tiếp tục bổ sung hoàn thiện nâng cao các tiêu chí và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng. Diện mạo nông thôn Gia Xuân đã thực sự có sự thay đổi cả về lượng và chất.

Bước sang chương trình xây dựng NTM nâng cao, địa phương tiếp tục nhận được sự đồng thuận từ chính quyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Chương trình đã huy động được trên 85 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 49,8 tỷ đồng, chiếm trên 58 % nguồn lực để xây dựng nhiều công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Đã hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, giá trị sản xuất bình quân trên ha đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt gần 184 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 56,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%; Cùng với ý kiến về sự hài lòng của người dân trong công tác xây dựng NTM  đạt 98.1%, đến nay Gia Xuân đạt 20/20 tiêu chí theo chuẩn quy định.

Tổ  thẩm định của tỉnh và huyện đã nhận xét, đánh giá xã Gia Xuân đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao và đề nghị địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ để trình xét công nhận trong năm 2021.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?