Thứ Năm, 25/04/2024

Sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", giai đoạn 2016-2021

Thứ Tư, 15/12/2021 Đã xem: 30

Sáng 15/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", giai đoạn 2016-2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Tại điểm cầu Ninh Bình có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. 

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. 

Thông qua 5 nội dung toàn diện của Cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Tính đến tháng 11/2020, cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh thông qua các hoạt động như: xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… 

Trong giai đoạn 2016-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo…. 

Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra. 

Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510,7 tỷ đồng. Đã phân bổ, hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và 3.981.485 phần quà Đại đoàn kết/túi quà an sinh với trị giá là 10.854,2 tỷ đồng.

Thông qua Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường".. góp phần đổi mới diện mạo của nhiều khu vực nông thôn và đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân ở nhiều địa phương. 

Tại tỉnh Ninh Bình, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong đời sống xã hội; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy ước, hương ước của khu dân cư, quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn hóa mới trong nhân dân; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp của người dân ngày càng được nâng lên; các phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; phường, thị trấn văn minh. 

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, cá nhân, tổ chức đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

Theo Baoninhbinh.org.vn

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?