Thứ Hai, 22/07/2024

Ninh Bình: 35 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021

Thứ Tư, 15/12/2021 Đã xem: 35

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 cho 35 sản phẩm, gồm: 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xuất sắc, mức thưởng 3.3000.000 đồng/sản phẩm; 25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, mức thưởng 2.500.000 đồng/sản phẩm (có Danh sách kèm theo)

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2021, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Bình đã triển khai hướng dẫn công tác bình chọn đến UBND cấp huyện, thành phố và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong việc lập hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn, Hội đồng đã triển khai chấm bình chọn sản phẩm và thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 đối với 35 sản phẩm.

Xem chi tiết Quyết định số 944/QĐ-UBND và Danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 tại đây!.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?