Thứ Năm, 13/06/2024

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 28/05/2024 Đã xem: 10

 

 

Sáng 28/5, tại Nhà hát tỉnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Ủy ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu Quân khu 3; đại diện các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn; đại diện các cơ quan ngoại giao, các hiệp hội, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh lân cận; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Về phía tỉnh Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Ninh Bình luôn xác định quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển. 

Trong quá trình lập Quy hoạch, tỉnh Ninh Bình đã luôn bám sát các chủ trương, quan điểm, định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi về thăm và làm việc với Ninh Bình, đó là: "Phải phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường", "Xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, người dân ấm no, hạnh phúc". 

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung Quy hoạch.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 4 Điều với 13 Nội dung, trong đó, có một số nội dung quan trọng, đó là: Về Quan điểm phát triển, kiên định theo hướng "Xanh, Bền vững và Hài hòa"; lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại làm động lực; coi trọng phát triển văn hóa; tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Về mục tiêu, chỉ tiêu và tầm nhìn, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới.

Quy hoạch xác định "ba nền tảng", "bốn trụ cột" phát triển kinh tế và "7 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá". Trong đó, nền tảng quan trọng nhất là giá trị văn hóa - con người - thiên nhiên, tinh hoa văn hóa Cố đô.

Về không gian phát triển, xác định 3 vùng chức năng, với vùng trung tâm có vai trò động lực, đột phá phát triển là thành phố Hoa Lư (trên cơ sở hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư hiện nay) và thành phố Tam Điệp.

Về quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn: Tỉnh định hướng 7 đô thị trung tâm, gồm 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại II và 5 đô thị loại IV. Đối với khu vực nông thôn, sẽ phát triển hài hòa với xây dựng đô thị di sản.

Về phương án phát triển các khu chức năng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: Trọng tâm là phát triển 11 khu công nghiệp, 2 khu du lịch quốc gia, 4 khu bảo tồn thiên nhiên, 2 tuyến đường cao tốc, 1 cảng tổng hợp và dự trữ quỹ đất phát triển 2 sân bay chuyên dùng...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Quy hoạch tỉnh Ninh Bình là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Ninh Bình hoạch định chính sách, triển khai các nhiệm vụ, tổ chức sắp xếp không gian lãnh thổ, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh; nhằm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Triển khai thực hiện Quy hoạch, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức công khai Quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để đảm bảo thống nhất với nội dung Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh. 

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình hôm nay là sự kiện quan trọng, nhằm công bố rộng rãi các nội dung của Quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng, mong muốn đưa Ninh Bình đến gần với các nhà đầu tư để chia sẻ, hợp tác và cùng nhau biến các tiềm năng, thế mạnh, mục tiêu, ý tưởng thành hiện thực, giúp Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, hài hòa trong thời gian tới.

Trên chặng đường khai mở, khai phóng và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để hiện thực hóa các mục tiêu đưa tỉnh Ninh Bình phát triển với kinh tế thịnh vượng, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, tỉnh Ninh Bình mong muốn Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội có những cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp, giao quyền, để tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Bình thúc đẩy nhanh hơn việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, định hướng xây dựng Đô thị di sản, trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với di dời người dân ở vùng lõi Di sản, phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị đặc biệt của Cố đô Hoa Lư, giá trị toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; xây dựng cảng hàng không tại tỉnh Ninh Bình để phục vụ xây dựng thành phố du lịch, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại làm động lực cho phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; thực hiện đề án lấn biển, tiếp tục mở rộng không gian phát triển của tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trịThủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trịThủ tướng Chính phủ bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, hiểu biết về Ninh Bình của lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thủ tướng bày tỏ, Ninh Bình là vùng đất Cố đô ngàn năm lịch sử, "địa linh nhân kiệt", gắn liền với nhiều danh thắng nổi tiếng mang tầm quốc gia và nhân loại; là nơi bảo tồn, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc; chứng nhân của một giai đoạn lịch sử hào hùng thể hiện bản lĩnh, khí phách Đại Cồ Việt... Chính vì vậy, cần phải có một quy hoạch đi trước, định hướng để tạo ra những cơ hội mới, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và của địa phương nói riêng.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Thủ tướng cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII tới nay, công tác quy hoạch đã được tập trung đầu tư, đẩy mạnh thực hiện, có nhiều bước tiến; công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng được đẩy nhanh tiến độ, với việc đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 110/111 quy hoạch. 

Trong đó, tỉnh Ninh Bình là một mắt xích quan trọng trong quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia. Bởi Ninh Bình là điểm giao kết giữa 3 vùng: Đồng bằng sông Hồng, miền núi Tây Bắc và duyên hải Bắc Trung Bộ. Tỉnh có nhiều giá trị văn hóa - lịch sử - sinh thái tự nhiên độc đáo, đặc sắc riêng có, là một trong 8 tỉnh, thành phố có Di sản thế giới và là địa phương duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sở hữu di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên - Quần thể danh thắng Tràng An; có Vườn Quốc gia Cúc Phương; là 1 trong 3 trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô lớn, hiện đại của đất nước;  có 1 trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam, phát triển mạnh mẽ du lịch và có nghề thủ công truyền thống đa dạng, là quê hương của nhiều danh nhân đất Việt tiêu biểu.

Những năm qua, Ninh Bình đã phát huy các giá trị sẵn có, kế thừa truyền thống, quốc tế hóa giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa của nhân loại; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, "biến không thành có, biến cái không thể thành có thể" và tinh thần của Anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, Vua Lê Đại Hành, Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu, Quốc sư Nguyễn Minh Không…, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả trên là nền tảng vững chắc để Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên con đường phát triển và hội nhập, Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển, đóng góp tích cực vào thành công chung của cả nước.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức về quy mô kinh tế, tốc độ đô thị hóa, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai một số dự án…, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới cho Ninh Bình trong bức tranh chung của các tỉnh, thành trong khu vực và trên cả nước.

Quy hoạch tỉnh đã lựa chọn mô hình phát triển "xanh" dựa trên 4 ngành kinh tế trụ cột, 3 hành lang phát triển, đây là lựa chọn hết sức đúng đắn, mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Để thực hiện tốt Quy hoạch, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình chú trọng, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 quyết tâm, 3 động lực". Trong đó, Ninh Bình phải tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện quy hoạch; quyết tâm đầu tư phát triển yếu tố con người; trở thành nơi kết nối của 3 vùng. 

Cùng với đó, thực hiện 3 động lực: phát triển hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế; phát triển công nghiệp dịch vụ, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh thực hiện 5 "bảo đảm" trong triển khai quy hoạch gồm: tính tuân thủ, tính đồng bộ, tính liên kết, tính ổn định, kế thừa, phát triển và tính linh hoạt, mở rộng của quy hoạch. Thủ tướng nhấn mạnh: "Cơ sở pháp lý đã có, tiềm năng, định hướng phát triển đã được xác định, giải pháp đã rõ, vấn đề còn lại mang tính quyết định đó là tư duy, tính năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình".

Về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch của Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành, triển khai tích cực, hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch; phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong và bên ngoài; đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, kêu gọi đầu tư vào hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình phổ biến quy hoạch sâu rộng bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân giám sát - Dân thụ hưởng".

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục phối hợp với tỉnh triển khai Quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng triển khai đồng bộ các Quy hoạch tỉnh gắn với đẩy mạnh liên kết vùng; cùng nhau giải quyết các vấn đề mang tính liên tỉnh, thành phố, không triển khai một cách manh mún, cạnh tranh. 

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần "ba cùng": "cùng lắng nghe, thấu hiểu", "cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động", "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển"; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác; theo đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, tiên phong trong quản trị thông minh, hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tham gia vào công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động, trên tinh thần "đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải ra sản phẩm, có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được".

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống lịch sử - văn hóa, ý chí, khát vọng và lòng tự hào vùng đất Cố đô; với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, sự tham gia của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân; tỉnh Ninh Bình sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy mới, động lực mới theo Quy hoạch tỉnh đã công bố; Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam Đồng bằng sông Hồng, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới. 

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Hội nghị.

 

Thay mặt tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng chí khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ chung sức, đồng lòng phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định lộ trình phù hợp theo phương châm "tầm nhìn xa, thực hiện từng bước", huy động giải phóng mọi nguồn lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong quy hoạch, dựa trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển. Rà soát, lập điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu chức năng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với nội dung Quy hoạch tỉnh. 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ giúp đỡ của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và Hội đồng thẩm định quốc gia đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ trong suốt quá trình Ninh Bình xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chủ động của các sở, ban, ngành, các địa phương và ý kiến tư vấn của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để Quy hoạch tỉnh Ninh Bình được phê duyệt và công bố. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh, công việc phía trước còn rất nặng nề, nhưng bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ninh Bình sẽ dồn sức thực hiện bằng được các mục tiêu, tầm nhìn đã xác định trong Quy hoạch.

Tập trung xây dựng tỉnh Ninh Bình hướng đến năm 2030 về cơ bản đạt tiêu chí, năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, lấy du lịch, công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, lấy công nghiệp cơ khí ô tô làm động lực thúc đẩy phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp công nghệ cao, gắn với thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến rau quả có giá trị gia tăng cao; lấy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đột phá, lấy nông nghiệp sinh thái, đa giá trị làm trụ đỡ; bám sát mục tiêu chiến lược, ba nền tảng phát triển, bốn trụ cột kinh tế. 

Các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, quy hoạch tổ chức không gian phát triển hợp lý để tối đa hóa hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, huy động và kết nối các loại nguồn lực cho phát triển, nhất là các ý kiến nhấn mạnh của Thủ tướng tại hội nghị như thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư, phát huy vị trí địa lý với tư cách là mắt xích, giao điểm kết nối giữa 3 vùng, các giá trị nguồn lực văn hóa, tài nguyên văn hóa, nguồn lực cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Nắm vững quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình dựa trên các cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt của vùng đất Cố đô. 

Thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, định hình tính chất của một thành phố công nghiệp văn hóa, thành phố du lịch, đô thị di sản thiên niên kỷ gắn với công viên hóa di sản, tài sản hóa di sản, phim trường hóa danh thắng, làm cho mỗi di sản, mỗi kiến trúc công trình, mỗi cảnh quan thiên nhiên miền Cố đô đều trở thành một công viên, một bảo tàng sống làm nên thương hiệu địa phương. 

Đồng thời, ra sức thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quảng bá thương hiệu hình ảnh, hội nhập sâu vào mạng lưới đô thị di sản sở hữu danh hiệu UNESCO và chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, công nghiệp cơ khí ô tô, gắn với phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản, kinh tế thương hiệu. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ban, bộ, ngành Trung ương, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã phát biểu khẳng định Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra cơ hội phát triển, thu hút các nhà đầu tư, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. 

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

 

Theo Báo Ninh Bình

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?