Thứ Bảy, 25/05/2024

Huyện Hoa Lư tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Thứ Ba, 28/09/2021 Đã xem: 105

Thực hiện kế hoạch số 19/KH_UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện Hoa Lư về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoa Lư và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.  Vào các ngày 28 và 29/9/2021 huyện Hoa Lư sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đối với các xã Ninh Giang và xã Trường Yên.

Theo kế hoạch diễn tập:  Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, với 5 vấn đề huấn luyện.

Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái SSCĐ tăng cường.

Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về QP – AN, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2.

Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 4: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Hội nghị Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 5: Thực hành đánh địch tiến công hỏa lực, khắc phục hậu quả:  

Thời gian diễn tập 1,5 ngày; trong khoảng thời gian từ: 7h30” ngày 28/9/2021 đến 10h30” ngày 29/9/2021.

Tham quan cấp xã gồm dự khai mạc và tham quan diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường nhà văn hóa xã Ninh Giang, hội trường Nhà văn hóa thị trấn Thiên Tôn và hội trường nhà văn hóa xã Trường Yên.

Tham quan Ủy ban quân sự thị trấn Thiên Tôn thực hành thiết quân luật tại trung tâm văn hóa thể thao huyện.

Ngày 29/9/2021 tham quan thực binh phục kích địch tại Núi Nghẽn, thôn Chi Phong, xã Trường Yên.

Như vậy bắt đầu từ  7h30’ sáng ngày hôm nay 28/9/2021 tại hội trường Nhà văn hóa xã Trường Yên sẽ diễn ra lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 sau đó Đảng ủy xã họp ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng,  UBND xã triển khai Kế hoạch phòng không nhân dân và đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ điều chỉnh.

Sáng ngày 29/9/2021 huyện Hoa Lư sẽ tổ chức thực binh phục kích tại núi Nghẽn thôn Chi Phong.

Đề nghị nhân dân không tập trung tại khu vực thực binh để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?