Thứ Năm, 30/05/2024

UBND huyện Hoa Lư ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2022

Thứ Tư, 11/05/2022 Đã xem: 51

Ngày 6/5/2022 UBND huyện Hoa Lư  ban hành Kế hoạch số 76 về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” của con cháu với bố mẹ, ông bà, của cộng đồng với người cao tuổi. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

 UBND huyện cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp. Tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh, huyện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người cao tuổi và cộng đồng. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam "Tuổi cao - gương sáng".

Chủ đề của tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2022 đó là “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Nội dung thực hiện của tháng hành động được thực hiện như sau:

Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Người cao tuổi, Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các chính sách đối với người cao tuổi, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, gia đình, cộng đồng đối với người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn huyện

 Tuyên truyền về ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”; các gương điển hình, các mô hình tiêu biểu về hoạt động các cấp Hội Người cao tuổi, của cộng đồng trong công tác chăm sóc người cao tuổi; động viên đội ngũ cán bộ Hội các cấp, người cao tuổi trong huyện tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Vận động xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi

Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 và các Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND Huyện triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, tiếp tục duy trì và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở. - Tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế. Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự phục vụ;  

Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn khám và chữa mắt theo Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi" do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động.

Tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc. Triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài Chính về việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết trong năm, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 và đảm bảo người cao tuổi được thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp thông qua các hình thức khác.

 Vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ nguồn lực giúp đỡ đời sống người cao tuổi trên địa bàn huyện. Cân đối ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

Xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật Người cao tuổi.

Tổ chức thăm tặng quà, động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tuyên truyền, vận động gia đình có người cao tuổi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, bố mẹ, phát huy truyền thống “con cháu thảo hiền”.

 Phát triển, duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi

Duy trì và phát triển các loại hình Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… phù hợp với người cao tuổi.

Tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ hiện có và phát triển các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1445/QĐUBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo đúng kế hoạch dự kiến năm 2022.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các Câu lạc bộ đã thành lập; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Câu lạc bộ mới thành lập năm 2022.

Tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi Gắn hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9, Quốc tế Người cao tuổi 01/10, tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, giao lưu thơ, ca, 4 đồng diễn thể dục thể thao, thi đấu cờ tướng, cầu lông, bóng bàn...phù hợp với người điều kiện của từng xã, thị trấn và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh Các cấp Hội người cao tuổi xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kết quả công tác Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2016-2021, khẳng định những đóng góp xứng đáng của công tác Hội và người cao tuổi với sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước; xây dựng Chương trình hành động thực hiện tốt phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2022:

Các cấp chính quyền, Hội người cao tuổi, các ngành, đoàn thể triển khai phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.  Rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi; tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022

Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện, phù hợp nhằm bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; về “Già hóa dân số‟‟, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022) tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Tổ chức một số giải thể thao trong huyện của người trung, cao tuổi; liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở các cấp để lựa chọn, tổ chức đoàn tham gia các giải, hội thi toàn tỉnh và toàn quốc sắp tới.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022

Tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tập trung vào các nội dung: Thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Mổ mắt thay thủy tinh thể giải phóng mù lòa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm

Xây dựng và triển khai thực hiện “Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn;

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Thực hiện đầy đủ chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật người cao tuổi với Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030; Chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030; đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp với Hội người cao tuổi và gia đình tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tại địa phương.

Huy động nguồn lực của khối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Hội người cao tuổi ở địa phương.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?