Thứ Tư, 26/06/2024

Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ VHTTDL năm 2024

Thứ Ba, 14/05/2024 Đã xem: 16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024.

Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ VHTTDL năm 2024 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: dangcongsan.vn

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền hình; Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung PCTHTL vào các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về PCTHTL cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn; Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch về hoạt động PCTHTL; Giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật PCTH thuốc lá; Truyền thông về Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các sự kiện thể dục thể thao quần chúng cấp quốc gia; Truyền thông về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm Du lịch Quốc gia 2024 tại Điện Biên; Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ PCTHTL tổ chức.

Xem chi tiết tại đây

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?