Thứ Hai, 22/07/2024

Xã Trường Yên tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Thứ Hai, 04/10/2021 Đã xem: 33
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Trường Yên nằm trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoa Lư năm 2021 mang mật danh "HL-21" diễn ra trong 1,5 ngày đêm, với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Trong đó, diễn tập cơ chế thực hiện qua 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 lực lượng dân quân của xã tham gia thực hành tác chiến phòng thủ. Ở giai đoạn huấn luyện 1, xã Trường Yên diễn tập 2 nội dung đó là Hội nghị Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sãn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng và hội nghị UBND xã triển khai kế hoạch phòng không nhân dân. Phương châm chỉ đạo đó là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, LLVT xã kiên quyết giữ vững sự ổn định về chính trị, sẵn sàng đập tan và làm thất bại mọi âm mưu thủ đọa tiến công xâm lược kết hợp với bạo loạn của kẻ thù.

Đối với vấn đề huấn luyện 2: nâng cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Trường Yên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham mưu của Ban chỉ huy quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể trong xã đã thực hành xử lý thành công những vấn đề có tính nguyên tắc cũng như sự linh hoạt khi vận hành cơ chế trong quá trình diễn tập.

Thông qua diễn tập đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của các ngành, đoàn thể,  đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền của địa phương và LLVT xã về xây dựng khu vực phòng thủ, làm phong phú thêm những kinh nghiệm trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?