Thứ Ba, 30/05/2023

Trường Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Hai, 04/10/2021 Đã xem: 5
Tháng 9 năm 2015, xã Trường Yên (Hoa Lư) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng tiến tới thực hiện phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, Trường Yên đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. 

Đảng ủy, HĐND, UBND đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao.

Trong công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó tuyên truyền trực quan được chú trọng, tổ chức lắp đặt 45 biển, bảng tuyên truyền tại 16 nhà văn hóa thôn, 285 biển pano dọc các trục đường; quyét vôi trên 15.000 m2 tường, vẽ 146 bức tranh tường với tổng diện tích 1450m2 tuyên truyền trên tuyến đường bích họa dài 5 km,  làm 39 cổng trào, cổng hoa, tham quan thực tế về mô hình, điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh... 

Thông qua tuyên truyền vận động đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động từ các cấp ngành, đoàn thể cũng như mọi tầng lớp nhân dân, được người dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Nhờ vậy, quá trình thực hiện đã phát huy đa dạng cách làm,  khơi dậy, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh của nhân dân.

Đến nay, toàn xã đã lắp đặt 65/65 biển báo giao thông ở 14 điểm giao cắt, điểm giao thông nguy hiểm trên các tuyến đường trục xã, trục thôn xóm và đường liên thôn, đạt tỷ lệ 100%, có 27 km đường trục chính khu trung tâm xã, trục thôn khu dân cư mới có đèn chiếu sáng đạt tỷ lệ 100%; xây dựng gần 45 km cống, rãnh thoát nước đảm bảo không bị ứ đọng nước, đạt tỷ lệ 97,8%...

Để phát triển kinh tế địa phương, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã quan tâm, chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn phát triển du lịch, theo hướng đô thị đã quy hoạch. Xã tiếp tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn: Sản xuất lúa chất lượng cao, theo hướng hữu cơ ở HTX Thắng Thành và HTX Xuân Sơn. Mô hình nuôi cá rô Tổng Trường, trồng sen nhật với 7 ha ở HTX Chi Phong; Mô hình trồng măng tây, trồng lúa thương phẩm, mô hình cấy lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn thực phẩm. 

Nhờ đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp với đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, góp phần tạo việc làm cho khoảng trên 2.000 lao động (hơn 70% lao động trong độ tuổi), nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55,26 triệu đồng/năm, cao hơn 2 lần so với năm 2015 (vượt hơn 1,5 lần yêu cầu), Đến nay xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí.

Cùng với việc tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, Trường Yên đặc biệt quan tâm đến vấn đề văn minh và môi trường tại các khu, điểm du lịch. Trường Yên đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái như: Quy hoạch lại các ki-ốt bán hàng, xây dựng các biển nội quy quy định vứt rác thải, bố trí lực lượng lao động thường xuyên làm công tác vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường tại khu du lịch, quy hoạch điểm bán sản phẩm đặc sản thịt dê, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường du lịch, xây dựng văn hóa, văn minh du lịch…

Đặc biệt, bước vào xây dựng NTM theo tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu, Trường Yên thường xuyên phát động, khuyến khích nhân dân xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, tiêu biểu là mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh bản địa làm điểm của tỉnh, mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, tuyến đường tự quản và mô hình nhà sạch vườn đẹp. 

Trong năm 2021, Trường Yên phấn đấu mỗi thôn đều có ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu. Đến hết tháng 9, đã có 3 thôn được UBND huyện Hoa Lư công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu lên 9/16 thôn. Các thôn còn lại đang tiếp tục đăng ký xây dựng. Hiện nay xã Trường Yên đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị xét chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?