Thứ Tư, 26/06/2024

Những trường hợp sẽ bị khóa tài khoản định danh điện tử người dân cần biết

Thứ Hai, 11/09/2023 Đã xem: 36

 

 Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP đã quy định về những trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử.

Trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử công dân

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử của công dân trong trường hợp như sau:

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình;

Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD;

Chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ Căn cước công dân;

Chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định về cập nhật thông tin danh tính điện tử.

- Trình tự khóa tài khoản định danh điện tử công dân:

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp khóa tài khoản định danh của người nước ngoài

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp như sau:

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình;

Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD;

Chủ thể danh tính điện tử hết hạn sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;

Chủ thể danh tính điện tử hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

Chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định về cập nhật thông tin danh tính điện tử.

- Trình tự khóa tài khoản định danh của người nước ngoài:

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp khóa tài khoản định danh của tổ chức

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp như sau:

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình;

Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD;

Tổ chức giải thể, dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử theo quy định về cập nhật thông tin danh tính điện tử.

- Trình tự khóa tài khoản định danh điện tử của tổ chức:

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hình thức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử

Hình thức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử được quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP như sau:

- Chủ thể danh tính điện tử thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNelD để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử;

- Chủ thể danh tính điện tử liên hệ với tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử;

- Chủ thể danh tính điện tử đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử.

- Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử cùng cấp đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử, trong đó nêu rõ lý do, thời hạn khóa.

Theo Báo TTVH

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?