Thứ Ba, 30/05/2023

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Thứ Sáu, 22/07/2022 Đã xem: 3

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Tại điểm cầu Trung ương (Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương...

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn; các đại biểu Quốc hội của tỉnh đang công tác trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên Trung ương đang công tác trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Trong đó, tại Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức điểm cầu trực tuyến đến các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; điểm cầu trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn. 

Trong buổi sáng, hội nghị đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 5 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh quán triệt Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 5 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

*Buổi chiều, hội nghị tiếp tục làm việc. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình..

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt nội dung Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 5 về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

Qua quán triệt các nghị quyết 18, 19 và 20 Hội nghị Trung ương 5, các đại biểu dự hội nghị đã nắm rõ tính cấp thiết ban hành nghị quyết; các nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu của nghị quyết, đặc biệt là những vấn đề mới và những nhiệm vụ mà các cấp, các ngành cần triển khai, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Theo Báo Ninh Bình

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?