Thứ Ba, 30/05/2023

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Trường Yên xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022

Thứ Sáu, 15/10/2021 Đã xem: 6
Nhằm đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt chỉ tiêu đề ra, vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Yên đã tổ chức hội nghị xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xã Trường Yên đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trước khi tổ chức hội nghị xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, Ban Chỉ  huy quân sự xã đã phối hợp với ngành Tư pháp, Công an rà soát, lập danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ giao cho các thôn tiếp tục rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức hội nghị xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ để quản lý theo quy định.

 

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS  xã Trường Yên đã thông qua danh sách 158 nam thanh niên trong diện nhập ngũ trên địa bàn toàn xã và tổ chức xét duyệt theo từng thôn. Kết quả, có 66 nam thanh niên đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022, trong thời gian tới, Hội đồng NVQS xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các bước trong công tác tuyển quân như: nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình./.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?