Thứ Tư, 26/06/2024

Về chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thứ Ba, 11/06/2024 Đã xem: 9

 

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 25/UBND-PVHCC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Về chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

ác tổ chức, công dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Trường Giang

Thực hiện Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành; cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, liên quan triển khai chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số: 05/UBND-PVHCC ngày 24/1/2024, 22/UBND-PVHCC ngày 15/5/2024, 24/UBND-PVHCC ngày 30/5/2024. Đồng thời thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024, bao gồm một số nội dung: Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ; Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?