Chủ Nhật, 21/07/2024

Thực hiện kế hoạch số 19/KH_UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện Hoa Lư về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoa Lư và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.  Vào các ngày 28 và 29/9/2021 huyện Hoa Lư sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đối với các xã Ninh Giang và xã Trường Yên.

Dữ liệu đang được cập nhật
Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?