UB MTTQ VIỆT NAM XÃ TRƯỜNG YÊN SƠ KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Chiều ngày 12/7/2021, UBMTTQ Việt Nam xã Trường Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, ủy viên UBMTTQ xã, Trưởng ban CTMT khu dân cư trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2021, UBMTTQ xã Trường Yên luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của UBMTTQ huyện, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện của chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể  và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong xã. Trong quá trình hoạt động đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra thực hiện khách quan, kịp thời đúng pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, qua đó đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình và phán ánh ý kiến của nhân dân đến các tổ chức Đảng, Nhà nước. Tiếp nhận ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid 19 được 177.485.000 đồng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với Đề án 245/ĐA-MTTQ, ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh về xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn xã. Đến nay đã có 6 thôn về đích NTM kiểu mẫu, 3 thôn đang đề nghị công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Trong phong trào xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều sáng kiến hay, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình điển hình như mô hình nhà sạch vườn đẹp tại Thôn Tây, thôn Đông Thành... Đường Bích họa tại các thôn,vòm hoa đường làng, về kinh tế mô hình lúa nếp nhung hữu cơ 15 ha của HTX Xuân Sơn, duy trì mô hình Cá rô Tổng Trường tại thôn chi phong và phát triển ra các thôn.

Thực hiện tốt văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới việc tang. Công tác vận động chức sắc, tôn giáo được quan tâm. Ban thanh tra nhân dân đã làm tốt công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt cải cách hành chính.

 Triển khao thực hiện tốt mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” , “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường bích họa” ở 16/16 thôn với nhiều các loại hoa dọc 2 bên các tuyến đường trục thôn. Qua triển khai thực hiện tốt các mô hình đã tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn thay đổi rõ rệ.

Triển khai mô hình thùng rác thu gom rác thải nông nghiệp trên các xứ đồng của HTX Thắng Thành. Phối hợp với các HTX thường xuyên tuyên truyền thực hiện Luật Hợp tác xã và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Đến nay đã có 2 mô hình cấy lúa hữu cơ ở HTX Thắng Thành và HTX Xuân Sơn, duy trì HTX cá rô Tổng Trường tại thôn Chi phong.

Thực hiện tốt các bước hiệp thương  để giới thiệu người tham gia ứng cử HĐND

xã. Đã tổ chức 23 hội nghị để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã, 19 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, công tác đối với người ứng cử và tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử. Tuyên truyền đến từng hộ  gia đình về cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội,và hội đồng nhân dân các cấp, giúp cho người dân hiểu được nguyên tắc bầu cử đó là quyền và nghĩa vụ của cử tri. Qua đó cử tri chọn được những người có trách nhiệm, uy tín để bầu làm đại biểu, phục vụ nhân dân, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,62%. Bầu được 26 đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền động viên thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân theo đúng thẩm quyền. Tuyên truyền phòng chống cháy rừng, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch COVID-19.

Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực nhân dân và cử tri quan tâm như việc huy động nguồn lực, đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, kinh phí hoạt động khu dân cư, kinh phí Ban phát triển xây dựng nông thôn mới.

 Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền các cấp.

Có được những kết quả trên, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, thống nhất hành động. Tuyên truyền cán bộ, Đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi nghị Quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết  đại hội đại lần thứ XIII của Đảng, kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội ,và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung tuyên truyền trong nhân dân phòng chống dịch bênh, động viên nhân dân tham ra ủng hộ  quỹ phòng chống dịch Covid- 19. Vận động nhân dân tích cự tham ra xây dựng NTM kiểu  mẫu đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã. Thường xuyên chăm lo đến đời sống, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng củng cố, sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao, vai trò, vị trí của MTTQ tiếp tục được phát huy trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của xã năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận những kết quả của tập thể UB MTTQ Việt Nam xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Để triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị mỗi thành viên Thường trực UBMTTQ xã cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 sâu rộng tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân; Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đẩy mạnh phong trào xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.  

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, UBMTTQ  xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên chăm lo công tác an sinh xã hội nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát động nhân dân tích cực lao động sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

                                                           Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 165
  • Tất cả: 6 849
Đăng nhập