Tổng số: 212
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15 09/09/2021 Thông báo số 53 ngày 9/9/2021 của UBND xã Trường Yên về Công khai đường dây nóng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 1
Tải về 0
6 08/09/2021 Chỉ thị số 13 ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021-2022
Lượt xem: 1
Tải về 0
05 08/09/2021 Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 0
88 08/09/2021 Công văn số 80 ngày 8/9/2021 của UBND xã Trường Yên v/v ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn
Lượt xem: 0
Tải về 0
43 08/09/2021 QĐ số 1381 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v công nhận Thôn Trung đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
44 08/09/2021 QĐ số 1382 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v Công nhận thôn Chi Phong đạt chuẩn khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
45 08/09/2021 QĐ số 1383 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v Công nhận thon Tam Kỳ đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
25 08/09/2021 Kế hoạch số 122 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH hàng năm và KH 5 năm(2021-2025) theo NQ Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII
Lượt xem: 0
Tải về 0
48 08/09/2021 QĐ số 715/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1
Tải về 0
02 08/09/2021 Công điện số 05/CĐ_BCH ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư về ứng phó với bão CONSON
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...