Công văn số 574 ngày 8/9/2021 của UBBND tỉnh Ninh Bình v/v triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg
Số ký hiệu văn bản 91
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 574 ngày 8/9/2021 của UBBND tỉnh Ninh Bình v/v triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm Giao_trien_khai_thuc_hien_ho_tro_nguoi_su_dung_lao_dong_dao_tao_boi_duong_nang_c_20210907030433610610_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20210908083203_000.00.00.H42 (1).pdf