Công văn số 2982/LĐTBXH ngày 7/9/2021 v/v triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Số ký hiệu văn bản 90
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 2982/LĐTBXH ngày 7/9/2021 v/v triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 057e9fda-70be-42dd-8add-d159219cc6f1_2982.signed_30209F95E21011C7D1D991927A43934D_000.00.00.H42.pdf