Chỉ thị số 13 ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 6
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 13 ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 45_Chi_thi_cua_Tinh_nhiem_vu_nam_hoc_2021_2022_20210907025128665660_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20210908084608_000.00.00.H42.pdf