Kế hoạch số 122 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH hàng năm và KH 5 năm(2021-2025) theo NQ Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII
Số ký hiệu văn bản 25
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 122 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH hàng năm và KH 5 năm(2021-2025) theo NQ Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII
Hình thức văn bản kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Bùi Duy Quang
Tài liệu đính kèm KH_Trien_khai_Chi_thi_10_ve_phat_dong_thi_dua_thuc_hien_thang_loi_nhiem_vu_PT_ki_20210907084200284280_signed20210908070157_000.00.28.H42.pdf