QĐ số 1383 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v Công nhận thon Tam Kỳ đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 45
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung QĐ số 1383 ngày 8/9/2021 của UBND huyện Hoa Lư v/v Công nhận thon Tam Kỳ đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Bùi Duy Quang
Tài liệu đính kèm BW_to_Searchable_PDF_1_20210908090711304_20210908090559844840_signed20210908090707_000.00.28.H42.pdf