Công văn số 19 ngày 7/9/2021 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ v/v tuyeemn truyền học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật an toàn về trường học và phòng, chống dịch, bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 87
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 19 ngày 7/9/2021 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ v/v tuyeemn truyền học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật an toàn về trường học và phòng, chống dịch, bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Lưu Quang Minh
Tài liệu đính kèm BW_to_Searchable_PDF_1_20210907140426870_20210907020309170170_000.00.28.H42.pdf