Chỉ thị số 23 ngày 02/9/2021 của Thủ tướng chính phủ v/v đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 05
Ngày ban hành 02/09/2021
Ngày hiệu lực 02/09/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 23 ngày 02/9/2021 của Thủ tướng chính phủ v/v đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 23_CT-TTg_02092021_3-signed_5334A310249A637BF36E4E8E48B4FC22_000.00.00.H42.pdf