Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 05
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Trần Quang Hoài
Tài liệu đính kèm 1_So_tay_Huong_dan_cong_tac_PCTT_-_COVID19_20210907051137819810_000.00.28.H42.pdf